77 procent vil deltage i Kommunebranding14

By

Så mange af deltagerne på Kommunebranding13 vil anbefale andre at komme, hvis Stagis afholder konferencen næste år. Tallet stammer fra en netop gennemført evaluering og tyder på, at det er lykkedes at ramme kommunernes behov og give dem de inputs om branding, som de mødte op i Børssalen onsdag d. 30. oktober for at få.  Evalueringen er udført for at få at vide, hvad der gjorde mest indtryk på deltagerne, og hvad vi eventuelt kunne gøre anderledes til næste år. I dette blogindlæg vil vi fremhæve tal og citater fra evalueringen, så du kan se, hvad deltagerne fik ud af dagen.

Konferencen blev afholdt af Stagis d. 30. oktober i Børssalen i samarbejde med Dansk Erhverv og avisen Kommunen. City- og country brandingeksperten Wally Olins deltog som keynote speaker og sammen med bl.a. Nikolaj Stagis, David Zahle, Pekka Timonen og Jens Klarskov var han med til at sætte fokus på kommunernes evne til at adskille sig og skabe vækst gennem kommunebranding. Deltagere fra mere end 49 kommuner var mødt op for at suge inspiration til sig.

Når Stagis vælger at afholde en stor konference om Kommunebranding, skyldes det, at vi gennem vores mangeårige arbejde med kommuner har oplevet, hvor stor en udfordring et emne som branding er. Det er en aktuel problemstilling for de fleste kommuner at differentiere sig og synliggøre de autentiske styrker, og ofte skriver kommunerne sig  snarere ind i en konform skabelon for, hvordan en erhvervs-, klima- eller børnevenlig kommune skal udtrykke sig.

Et højaktuelt tema

I vores evaluering bliver vi da også i høj grad bekræftet i, at branding er et højaktuelt tema med mange indbyggede udfordringer, som kommunerne ønsker hjælp og inspiration til at håndtere. På spørgsmålet om, hvorfor man valgte at tilmelde sig konferencen svarer en af deltagerne:

Helt grundlæggende, fordi emnet er noget, der fylder på dagsordenen i den kommune, hvor jeg arbejder. Den brede oplægsskare appellerede, fordi man kunne få et bredere perspektiv på emnet end ved kun at se det fra den kommunale vinkel.

Især tiltrækning af borgere, virksomheder og turister fylder rigtig meget i de kommunalt ansattes bevidsthed, hvilket var et af de emner, som ikke mindre en 81 % var kommet for at høre mere om. Ligeledes var der allerede inden konferencen en stor bevidsthed om betydningen af at adskille sig fra andre kommuner. Derfor var 59 % af deltagerne kommet for at få mere viden om, hvordan de kan blive bedre til at positionere sig på sine unikke styrker og for at få konkrete værktøjer hertil.

Læring fra dagen

Dagens program var tæt pakket med “engagerede oplægsholdere af høj kvalitet og med fingrene både i hverdagen og verdenssituationen.” Oplægsholdernes ekspertviden og praktiske erfaringer var uden tvivl et stort trækplaster. Den verdensberømte brandingguru Wally Olins var keynote speaker på konferencen, og mere end 60 % havde glædet sig rigtig meget til at høre Mr. Olins indlæg. Også Nikolaj Stagis’ velkendte autenticitetsbegreb vakte stor interesse, ligesom casen med Billund som Børnenes Hovedstad var en succes.

De to sidstnævnte evalueres også som de mest relevante indlæg i forhold til den enkelte deltagers kommune. Her var ideen om et autentisk brand igen i spil i forhold til den læring, deltagerne kunne tage med sig hjem:

Hele formuleringen af ‘autenticitets’-begrebet var yderst relevant i vores fortsatte brandingkampagne og bosætningsstrategi.

Billund står for flere af deltagerne som et lysende eksempel på en kommune, der har haft succes med at gennemføre en autenticitetsproces. Deres arbejde har sat tanker i gang hos flere, og en deltager fortæller om sin læring på dagen:

Prioritér, prioritér, prioritér. Fokusér, fokusér, fokusér. Det er den store hurdle i en politisk organisation. Så det gælder om at finde noget, der er så åbenlyst rigtigt, at det er muligt at finde politisk gehør for at prioritere det. Smarte ord skal følge handling. Hvis man vil være børnenes hovedstad, skal der også satses på kvalitet i daginstitutioner og skoler.

David Zahle var en af de talere, der formåede at bringe nye perspektiver til bordet med sin pointe om at videreudvikle på eksisterende eller allerede planlagte projekter. En af deltagerne formulerer det ganske skarpt i sine tanker om de vigtigste input på dagen:

Kig på de eksisterende steder/planer/byggerier og se på dem med nye øjne – måske kan der for få midler skabes flere oplevelser/mere indhold/mere livskvalitet (tak til David fra BIG for den indsigt).

En stor succes

Vi er meget stolte af og glade for, at mere end 80 % vurderer konferencen som helhed særdeles positivt. Der er masser af fantastiske tilbagemeldinger på både talere, program og indhold. Der er stor tilfredshed med det afvekslende program, der spænder fra overordnede inputs af teoretisk karakter til helt konkrete initiativer og cases. Deltagerne beskriver programmet med disse ord:

Programmet var rigtig godt. Til sammen nåede oplægsholderne meget langt rundt omkring emnet, så vi fik citybranding belyst fra mange forskellige vinkler. Flere af de cases, der blev præsenteret, var nye for mig, så det var ikke oplevelsen af “same old story om Horsens”, men nye friske eksempler. Fedt at vi både hørte ildsjæle/græsrødderne fra Cold Hawaii, arkitekten fra BIG og de forskellige kommunale vinkler fra Billund. Jeg synes også, at Nikolaj Stagis gjorde det rigtig godt som ordstyrer.

imagehandler.ashx

Deltagernes input til næste år

De rosende ord er særdeles værdsatte, og det betyder meget at vide, at konferencens nøje planlagte indhold har fungeret efter hensigten. Men vi har også fået virkelig relevant og brugbar feedback i forhold til, hvad der kunne gøres anderledes på en eventuel Kommunebranding14 konference.

Flere af deltagerne ønsker endnu mere konkrete svar på, hvad de ude i kommunerne kan gøre for at skabe et stærkt og autentisk brand og ikke mindst implementere det. Det kan være svært at få hele den kommunale organisation med på ideen om at investere i branding, og derfor er det vigtigt at kunne vise, at branding virker “i virkeligheden”, hvilket endnu flere caseeksempler kunne have været med til at bidrage til.

Networking med kollegaerne fra andre kommuner var givende for de fleste af deltagerne, og det har været spændende og givende at få kendskab til andre kommuners udfordringer. Derfor peger mange også på, at mere tid til indbyrdes snak og refleksion ved bordene havde gjort konferencen endnu bedre. Den form for interaktion ville have gjort det muligt at få oplæggene til at synke dybere ind og vende sine tanker om disse med ligesindede.

Tusind tak til alle jer, der har taget jer tid til at besvare vores evaluering og delt jeres tanker omkring dagen!

Vil du vide mere om konferencen, så se highligths fra dagen her.