Økologi har brandet Lejre

By

Den 11. november kommer Lejre Kommune og taler på Kommunebranding14 om, hvordan de er lykkedes med at blive “Den Økologiske Kommune”.

I den nyeste udgave af Danske Kommuner pryder Lejres borgmester Mette Touborg forsiden og fortæller i en længere artikel om, hvordan Lejre har formået at bevæge sig fra vision til økologisk virkelighed.

Scan
Mange danske kommuner kæmper med at skabe et stærkt brand, der sætter dem på Danmarkskortet og bidrager til tilflytning, sammenhængskraft og vækst i kommunen. Lejre Kommune har i løbet af de sidste tre år udrullet en lang række økologiske initiativer, som tilsammen er med til at skabe “Den økologiske kommune”.

Lejre er blevet til “Den Økologiske Kommune”, som satser på sunde fødevarer og et bæredygtigt miljø, og det har skabt vækst, synlighed og et kendt brand.

Lån en høne eller tap mælk i en automat hos den lokale landmand. Det er økologiske initiativer, som er vokset frem i Lejre efter 2011, hvor kommunen begyndte at tænke økologi ind i kommunens aktiviteter. Målet er, at alle måltider i kommunen skal være økologiske, og at haveejerne frivilligt dropper giftsprøjten. “Den Økologiske Kommune” er blevet godt modtaget af medarbejdere og borgere, og en stribe økologiske virksomheder er flyttet til kommunen.
– Vi havde ikke forestillet os, at der var så mange borgere og virksomheder, som aktivt tog del i det, og jeg hører gang på gang om private tiltag, som jeg ikke kendte til, og det er et bevis på, at det virker. Det er blevet til mere end en vision, fordi det nu lever sit eget liv, efter at borgerne har grebet den, siger borgmester Mette Touborg (SF).
“Den Økologiske Kommune” er i dag brudt ud af sin frøkapsel, og 70 økologiske initiativer, hvor hovedparten drives af borgere og virksomheder, har spiret og slået rod i Lejre. Sideløbende er 194 hektar privat landbrugsjord, hvilket svarer til 388 fodboldbaner, blevet omlagt til økologisk dyrkning.

Lejre1
Den 11. november besøger Lejres borgmester Mette Touborg, kommunaldirektør Inger Marie Vynne og programleder Tina Under Kommunebranding14, hvor de fortæller om, hvordan de gennem bl.a. skæve tiltag og borgerindragelse er lykkedes med at føre deres vision ud i livet. Ifølge brandingekspert Nikolaj Stagis er en forklaringerne på, hvorfor Lejre Kommune er lykkedes med sit projekt, at deres brand har rod i kommunens stedbundne og autentiske styrker i stedet for – som hos mange andre kommuner – at bygge på en generisk vision, der kunne passe til hvilken som helst kommune.

Skæve tiltag
Selv om kommunen ikke var på jagt efter et “brand,” da den kastede sig over økologi, får Lejre ros af brandingeksperten Nikolaj Stagis, som er administrerende direktør i brandbureauet Stagis A/S.
– Mange kommuner har svært ved at finde den særlige ting, som adskiller dem fra andre kommuner, men det er lykkes for Lejre. De har opsporet, at der i forvejen har været interesse for økologi i kommunen, og derfor har borgere og erhvervsliv kunnet deltage, siger han.
En gruppe borgere har eksempelvis dannet et økologisk fødevarefællesskab, som indkøber og pakker økologiske fødevarer sammen. En nonprofit-låneordning af høns for folk, som overvejer at blive hønseejere, er et andet skævt tiltag.
– Lejre har været gode til at definere deres brand og leve det ud. De har ikke alene en abstrakt politisk vision, men også en tankegang om at være økologisk i alle de ting, de gør i hverdagen, og derfor har de fået borgerne med på at lave en masse spændende ting, siger Nikolaj Stagis.
Det gode kommunebrand skal ikke bare løse en markedsføringsopgave, mener han. Det skal være en måde at leve på, som skaber fællesskab for medarbejdere og folk, som bor og arbejder i kommunen. Derudover skal brandingen også gerne tiltrække investeringer og tilflyttere og gøre kommunen attraktiv for medierne.
Netop mediedækningen har Lejre været heldig med, fordi Den Økologiske Kommune har fået en del positiv omtale i pressen.
– Normalt rammer man kun de landsdækkende medier, hvis der er sket noget urimeligt. Men flere aviser har skrevet om projektet, og hønseordningen har været i tv-nyhederne for nyligt, siger Mette Touborg.
Journalister fra Finland og Sverige har også vist interesse, og Bhutans første kvindelige minister har været på besøg i Lejre. Information laver derudover en “Tour de Lejre”, hvor deres læsere kan se de økologiske tiltag med egne øjne.
– Det tegner et billede af, at der er mange, som gerne vil arbejde med økologi. Og jeg vil gerne være med til at inspirere samtidig med, at Lejre er et lille laboratorium og en foregangskommune på området, siger borgmesteren.

Kontroversiel beslutning
Det var ikke kommunen selv, som fik idéen om at brede økologi ud på kommunalt plan. Men den var hurtig til at gribe idéen, da René la Cour Sell, som er tidligere direktør for Danmarks Naturfredningsforening (DN), kom på besøg. Efterfølgende udviklede kommunen projektet sammen med en række partnere.
– Det startede ikke med et færdiglavet fyrtårnsprojekt, men mere et ønske om at få noget til at gro. Det er blevet til et unikt partnerskab med DN, Økologisk Landsforening og Fødevarer og Landbrug. Og det har skabt grundlaget for, at et bredt politisk flertal i kommunalbestyrelsen står bag det her, siger Mette Touborg.
Der er dog opstået sprækker i den politiske enighed for nylig, da en ny forpagtningsaftale for kommunens landbrugsjord blev genforhandlet.
– Når vi fremover skal forpagte vores jord ud, så har vi i kommunalbestyrelsen besluttet, at hvis en økologisk landmand vil betale vores mindstepris, så kommer han foran i køen, selv om en konventionel landmand har budt mere. Det er rimeligt kontroversielt, skal jeg hilse at sige, siger Mette Touborg.
Den model ville Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ikke stemme for, og borgmesteren medgiver, at den nye forpagtningsaftale er direkte eller indirekte økonomisk støtte til økologiske landmænd. Hun står dog fast på at føre sine visioner igennem, fordi hele projektet ellers bliver ligegyldigt.
– Vi har jo flertal i kommunalbestyrelsen, og vi kunne sagtens være mere frembrusende, men jeg synes ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på. Hvis vi vil have projektet til at overleve på sigt, så skal vi have et så bredt flertal som muligt, så alle kan se sig selv i det, siger Mette Touborg.

On 11 November Lejre Municipality talks at MunicipalityBranding14 about how they have managed to become “The Organic Municipality”.

In the latest edition of the magazine Danske Kommuner the Mayor of Lejre, Mette Touborg, graces the cover and is featured in an article about how her municipality has managed to transform its vision to ecological reality.

Branding expert Nikolaj Stagis is also featured in the article, and comments on the positive branding effects in Lejre.