Hjælp Stagis med at udvikle Kommunebranding15

By

Kommunebranding bliver holdt i efteråret, og vi vil gerne have din hjælp til at udvikle det.

Vi har tidligere udfordret kommuner og virksomheder med at skille sig ud fra mængden. Og i 2014 var næsten halvdelen af landets kommuner og en række private organisationer  mødt op til en dag fuld af inspiration. Dagen handlede om at transformere kommuners visioner til realitet. Og da vi sendte spørgeskemaer ud, svarede over 86 % af respondenterne, at den samlede oplevelse var enten ”meget positiv” eller ”positiv”.

Kommunebranding finder sted årligt og har eksisteret siden 2013. Den har tidligere budt på talere som brandingguruen Wally Olins, seniorforsker i place branding Erik Braun, professor Gregory Ashworth og økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard. Og så har den et stærkt fokus på den praktiske del af place branding i form af konkrete cases. Deltagerne har de seneste år lært om Bornholm, som efter Folkemødet er blevet meget mere end rundkirker og røgede sild. Lejre, der har formået at tiltrække nye borgere med et stærkt fokus på økologi. Varde som med hjælp fra Stagis har formuleret en vision, som forholder sig til den smukke natur og lader den få indflydelse på alt fra børnehaver til museer. Og Cold Hawaii, som er er græsrodsprojekt, der har sat Klitmøller på den anden ende.

Vi vil meget gerne have dine input med os, mens vi udvikler konferencen. Hvem vil du gerne høre, hvilke cases vil du lære af, hvilken form skal konferencen have?

Spørgeskemaet er kort – det er kun tre spørgsmål – vi ville meget gerne høre dit input

Stagis is developing Kommunebranding15. We’d love to hear your thoughts on our conference this autumn, which is about place branding. Previously, we’ve helped municipalities and businesses stand out from the crowd and how municipalities could transform their visions into reality – this year, you decide what the conference should be about.

The questionnaire consists of three questions – we look forward to read your input.