Kan kommunerne brande sig til flere borgere?

By

Et kig i spåkuglen fortæller om øget flytning fra land til by. Når kommuner skal tiltrække borgere, turister og erhverv, er det ikke nok at lave reklamer. God place branding bør have indflydelse i hele den kommunale organisation.

Kommunebranding er blandt temaerne, når Kommunernes Landsforening (KL) til oktober slår dørene op til et helt døgn i kommunekommunikationens tegn. Vi er et par kollegaer fra Stagis, som skal stå for en workshop i løbet af Kommunikationsdøgnet, hvor de deltagende kommuner lærer, hvordan de skal gribe en branding-proces an.

KL’s Kommunikationsdøgn henvender sig til kommunale kommunikations- og pressechefer, kommunikationskonsulenter, pressemedarbejdere samt ledere og medarbejdere med udvikling, kommunikation, web og HR som arbejdsfelt.

Branding er mere end et slogan
Stagis har udviklet visioner og strategier for kommuner som Varde og Kolding. Her har det været vigtigt ikke bare at udtænke et slogan, men at lade strategien udspringe af kommunernes autentiske styrker og sørge for, at hele organisationen ser, lever og udtrykker styrkerne. Samtidig har strategierne taget udgangspunkt i en grundig kortlægning og analyse, som har mundet ud i borgerinddragende beslutningsgange.Kommunikationsdøgnets deltagere skal lære, hvordan de griber en branding-proces an, og hvorfor det ikke er nok for eksempel at være en grøn kommune ligesom alle de andre.Mange kommuners visioner er nemlig for generiske til at tjene det formål, de er sat i verden for at opfylde; nemlig at hjælpe kommunen til at nå sine mål.

Kommuners unikke identitet

En kommune er en juridisk størrelse for de fleste, og selvom det på latin betyder fællesskab, har de mange kommunesammenlægninger ikke gjort det nemmere at lave en samlende identitet for medarbejderne i de 98 rådhuse. Derfor bliver kommunernes visioner ofte meget generiske og møntet på en demografisk gruppe som for eksempel børnefamilier.

Her hos Stagis mener vi i stedet, at kommunerne skal holde op med at skyde med spredehagl og i stedet fokusere på, hvad der gør dem unikke. Det kan føles farligt, fordi man med den metode ikke rammer alle potentielle tilflyttere, turister og erhvervsliv. Omvendt virker den trygge metode ikke.

Vardes vision bliver udlevet i hele kommunen
Vi har for eksempel arbejdet med Varde Kommune, hvor visionen tager sit udganspunkt i den smukke og særegne natur. Det, der gør visionen særligt god, er, at den har indflydelse på, hvordan alle dele af kommunen arbejder.

Mange kommuner markedsfører sig på at have en skøn natur, og Varde Kommune er oven i købet en af de få, der med nationalpark og verdensnaturarv rent faktisk har papir på at have en natur, der skiller sig ud fra mængden. Men det er ikke nok. Kommunens fremtid bygges på det unikke bånd til naturen og det skarpe fokus på en fortsat udvikling af den måde, man anvender naturen på, lader sig inspirere af naturen på og måden man lever et liv i og med naturen på.

Visionens pejlemærker er udeskoler i verdensklasse; plejecentre, hvor ældre hver dag kommer ud i naturen; børnehaver med dyrehold og et rådhus med egen køkkenhave. Det er også et innovativt fokus på bionisk produktudvikling; biomimetik i arkitektur- og byggeanlæg; udendørs billedkunst og kunstinstallationer og en turistsæson, der strækker sig over hele året – for slet ikke at nævne det nye Varde Museum, som bliver bygget af BIG med udgangspunkt i en bunker.

Tag udgangspunkt i livsstil
Nogle af de byer, som har taget udgangspunkt i livsstil frem for demografi er Lejre og Billund, som fokuserer på henholdsvis økologi og gode forhold til børn. Mens Billunds fokus tager sit udgangspunkt i LEGOs placering i byen, har Lejre udviklet sin vision fra bunden og haft stor succes med at tiltrække tilflyttere med sit fokus på bæredygtig livsstil.

Da Stagis arbejdede med at udvikle Kolding Kommunes vision for et par år siden, blev den udviklet på baggrund af borgerinddragelse. “Kolding designer livet” handler selvfølgelig om byens designskole, museet Trapholt og de mange designvirksomheder i området, men det handler ligesom i Varde om, at visionen har indflydelse på, hvordan kommunen løser udfordringer.

Workshop på Kommunikationsdøgnet i Korsør

Vi glæder os til at byde landets kommuners kommunikationskonsulenter velkommen til workshop, når Kommunikationsdøgnet løber af stablen i Korsør den 29.-30. oktober. Du kan læse mere om konferencen her og se det foreløbige program her.

Skærmbillede 2015-06-23 kl. 15.01.21

In October, Nikolaj Stagis along with his team are going to facilitate a workshop about place branding with communications consultants from all of Denmark’s 98 municipalities. The stepping off point for the workshop will be, how a brand is not just a slogan, but rather an identity that an entire organisation or company should see, live and express. What’s more, it requires citizen involvement to find an identity that mirrors a municipality. We will provide you with the tools to make better municipal strategies.