Varde har fået ny vision: Naturen skal drive udviklingen

By

Under overskriften ”Varde Kommune – i ét med naturen” lyder Vardes nye vision og kommunens første skridt mod en ny fremtid, som skal tiltrække borgere og erhvervsliv. Visionen er et Varde i 2030, hvor at aktivt liv i, for og med naturen driver vækst og innovation for erhvervslivet, tilbyder nye produkter og øget livskvalitet for borgerne og tiltrækker gæster og borgere fra hele verden – året rundt.

Danskernes ringe kendskab til Varde Kommune og hvad Varde har at byde på har fået borgmester Erik Buhl og Vardes byråd til at gå i gang med projektet at finde ud af, hvad Varde er gode til – og hvad de vil være kendt for i fremtiden. Og i starten af året vandt Stagis opgaven at skulle hjælpe Varde Kommune med at finde og formulere deres nye vision.

Det har været et yderst spændende projekt at være med til og visionsprocessen har budt på mange gode oplevelser for mig og Stagis-teamet i de smukke omgivelser i og omkring Varde. Der er et have af gode ting at sige om Varde – både erhvervslivet, kulturen og fritidslivet og ikke mindst naturen, men kunsten er at vælge mellem alle disse gode ting og så forfine det og gøre det til det centrale i kommunens fremtid og udvikling.

Varde 2030

Visionen er et Varde i 2030, hvor at aktivt liv i, for og med naturen driver kommunen.

Det essentielle i projektet med at udvikle en vision for Varde, som kan drive udvikling for både erhverv og borgere i Varde Kommune, har været at finde det, som man er særligt gode til i Varde – og så fokusere på det, så man sikrer fortsat udvikling af kommunen. Med ”I ét med naturen” som omdrejningspunktet for Vardes fremtid, går kommunen en fremtid i møde, hvor kernen af Varde anvendes både som fundament og som udviklingspotentiale.

Visionens pejlemærker er udeskoler i verdensklasse, plejecentre, hvor ældre hver dag kommer ud i naturen, børnehaver med dyrehold, rådhus med egen køkkenhave, et innovativt fokus på bionisk produktudvikling, biomimetik i arkitektur- og byggeanlæg, udendørs billedkunst og kunstinstallationer og en turistsæson, der strækker sig over hele året.

At have papir på naturen er ikke nok

Mange kommuner markedsfører sig på at have en skøn natur, og Varde Kommune er oven i købet en af de få, der med nationalpark og verdensnaturarv rent faktisk har papir på at have en natur, der skiller sig ud fra mængden. Men det er ikke nok. Kommunens fremtid bygges på det unikke bånd til naturen og det skarpe fokus på en fortsat udvikling af den måde, man anvender naturen på, lader sig inspirere af naturen på og måden man lever et liv i og med naturen på.

Varde Kommune har ligesom mange andre landkommuner haft vanskeligt ved at skabe vækst og tiltrække virksomheder og borgere, og for at vende den udvikling, kræver det, at man gør noget markant. Så det med at have en smuk natur er langt fra nok. Varde Kommune har nu været gennem en proces, hvor de har fundet frem til de særlige styrker, som kommunen indeholder – og det er naturen. Herfra har vi kigget på, hvordan kommunen kan udfolde potentialerne i naturen og på den måde skabe fremdrift. Målet har været at sætte en klar retning og opsætte nogle klare pejlemærker for, hvordan kommunen kan agere og anvende naturen, så de på sigt kan tiltrække borgere og erhverv.

”I ét med naturen” handler ikke bare om gå-ture i naturen og tyske turister i Blaavand, men visionsprocessen har bragt en lang række nye innovative idéer på banen. En af de nye idéer er et større fokus på den såkaldte bionik, som handler om at anvende naturens egenskaber i produktudvikling, en anden idé er mere jordnære, fælles koloni- og nyttehaver og en tredje en årligt tilbagevendende international natursommerlejr for spejdere. Idéerne spænder vidt, og det har været spændende at opleve, hvordan både borgemesteren, borgere, erhverv, udviklingsråd og byrådet igennem processen har fået øjnene op for flere og flere af de mange muligheder og potentialer, som Varde Kommune indeholder.

Visionen skal være en del af kommunens daglige drift

Opgaven er nu at gøre visionen til en del af kommunens virkelighed, så den hvert år frem mod 2030 kommer til at give effekt. Det betyder, at Vardes opgave nu er at invitere naturen inden for i virksomheder, institutioner og private hjem, og hvor det er muligt skal borgere, kommunalt ansatte og erhvervsdrivende hverdagsaktiviteterne rykkes ud i det fri.

Byrådet og borgmester Erik Buhl har trukket i arbejdstøjet, så for at få visionen til at blive en del af den daglige drift af kommunen. De skal sikre, at man om nogle år kan se effekterne af arbejdet med at sætte en ambitiøs retning for kommunen. På den korte bane betyder det, at alle forslag, som behandles i byrådet, skal indeholde en redegørelse for, hvordan forslaget relaterer sig til visionen. Ligesom medarbejderne i kommunen vil blive trænet i, hvordan naturen som ressource kan bruges som inspiration inden for netop deres arbejdsområde.

Stagis ønsker Varde stort tillykke og vi glæder os til at følge med i, hvordan den nye vision, som det første skridt mod en ny fremtid, kommer til at udvikle og forme Varde Kommune.

Tags