Den sociale konstruktion af kommerciel autenticitet

By

Dk_book

Eller: Kan autenticitet skabes i forskellige sammenhænge?

Social konstruktion af identitet

Uanset at en organisation (eller for den sags skyld en person) agerer ensartet i forskellige sammenhænge er det den sociale omverden og de relationerne til omverdenen som afgør, hvordan man opleves.

Carlsberg/RUC-eksempel

Forskellige sammenhænge, forskellig adfærd

Tyler Cowen-eksempel, totempæle og fedtstensfigurer tog fart efter de indfødte indianere hhv. inuitter havde fået stålknive, hvilket sætter handel og kulturel udvikling i et andet perspektv.

I country-musikken er autenticitet et professionelt begreb, idet man konstant forsøger at frembringe autenticitet i sangene, i lyden og i den enkelte kunstners performance. Men det er konteksten der afgør, i hvilken grad en forestilling forekommer autentisk.

Tags