Fra vision til virkelighed – Kommunebranding14
11. november 2014

By

Kommunerne får praktisk og teoretisk hjælp fra verdens førende brand-eksperter i begyndelsen af november, når Stagis-teamet sammen med Dansk Erhverv og andre partnere igen i år holder konference om branding af byer og kommuner. Konferencen Kommunebranding14 bygger videre på sidste års succes og kommer til at byde på både forskere og praktikere fra Danmark og udlandet 11. november i Børsen i København.

Nikolaj Stagis and Wally Olins

Nikolaj Stagis, adm. direktør Stagis A/S og ordstyrer på Kommunebranding13 sammen med branding-legenden Wally Olins, som i en alder af 83 var hovednavn på sidste års konference. Wally Olins døde et halvt år senere, 14. april 2014. Konferencen blev således et af hans sidste store foredrag.

Sidste år bød konferencen på store udenlandske og danske navne som Wally Olins, Sebastian Zenker, Can Seng Ooi, Pekka Timonen og David Zahle. Selv havde jeg rollen som ordstyrer og fortalte om, hvordan man kan arbejde med at finde og definere kommunens autentiske styrker. Blandt de danske eksempler var Børnenes Hovedstad (Billund), Cold Hawaii (Klitmøller, Thisted Kommune) og Kolding Kommune, som qua deres nye vision fokuserer på brugen af designmetoder som deres særlige måde at udvikle sig på. Næsten 200 deltagere var mødt op og 49 kommuner var repræsenteret ved konferencen 30. oktober 2013. I vores evaluering i november 2013 svarede 77 % af deltagerne, at de ville deltage til næste år.

Sammen med teamet i Stagis har jeg overvejet, om vi skulle flytte konferencen til Fyn eller Jylland i år, men vi fik så gode tilbagemeldinger på valget af lokation i den historiske Børsbygning i København, at vi har valgt at afholde konferencen samme sted i år. Dansk Erhverv er igen i år partner ved konferencen og adm. direktør Jens Klarskov byder således igen de danske kommuner og andre interesserede velkommen i børssalen.

Programmet for årets branding-konference offentliggør vi i de kommende måneder frem mod konferencen. Hvor fokus sidste år var at finde og definere byen eller kommunens autentiske styrker, sætter vi i år fokus på implementering af kommunebrands. Hvordan bevæger man kommunen fra vision til virkelighed? Hordan får den politiske vision et liv hos borgere og erhvervsliv, sådan at visioner og strategiplaner også kommer til at gøre en forskel? Vi har allerede de første aftaler med udenlandske eksperter og vil løbende opdatere programmet frem mod 11. november.

Sammen med arrangør-teamet tør jeg godt love, at det bliver et rigtig spændende program med et bredt udvalg af talere og indslag. På baggrund af de input vi fik efter sidste konference, vil vi igen sørge for et mix af praktiske eksempler og teoretikere, ligesom vi lægger tid ind i programmet til at udveksle idéer med kolleger fra hele landet. Jeg håber du vil reservere datoen 11. november nu. Vi sender invitationer ud til samtlige kommuner midt i august.

Indtil programmet bliver offentliggjort, kan du se eller gense nogle af vores videoer fra sidste års konference. På stagis.dk ligger allerede videoer med højdepunkter fra Kommunebranding13, desuden uddrag af Wally Olins keynote-præsentation “Creating a differentiated brand” og mit eget foredrag “Find kommunens autentiske styrker”.
Fra i dag kan du også opleve videoer med lederen af World Design Capital Helsinki, Pekka Timonen og place branding eksperten Can Seng Ooi, professor ved CBS. Jeg har selv haft stor fornøjelse af gensynet med de gode eksempler og håber du får lige så stor glæde af videoerne med brandingeksperterne. Vi lægger løbende flere videoer ud på www.stagis.dk og efter sommer på branding14.dk.

Cities and regions will get practical and theoretical help from the Worlds leading brand experts in November when Stagis organises the next conference about municipality branding. The conference Kommunebranding14 (“MunicipalityBranding14”) will build on last years success and feature both academic researchers and practitioners from Denmark and abroad. The conference will take place on November 11th 2014 in the old Stock Exchange, Børsen, in Copenhagen.
Picture above: Nikolaj Stagis, CEO of Stagis A/S and host at at Kommunebranding13 together with branding legend Wally Olins, who at an age of 83 was the keynote at last years conference. Wally Olins died six months later, April 14th 2014.