Lejre gjorde visionen til virkelighed

By

Lejre Kommune satte sig i 2011 for at blive kendt som Den økologiske kommune. Tre år efter har de slået positionen som hovedstadens økologiske forhave fast med syvtommersøm.

“Vi vil være en kommune med kant”. Så klar var udmeldingen fra Lejre Kommunes borgmester Mette Touborg i 2011, hvor Lejre Kommune satte ord på sin vision. Kursen mod at skabe et sundt samfund, et sundt miljø og en sund økonomi med økologien som vækstmotor var sat. Tre år senere er dét, der startede som et spirende potentiale, takket være en gennemgribende indsats med at få økologien ud i alle kroge af kommunen, blevet en realitet.

Lejre Kommune satte et mål om at gøre Lejre til en attraktiv kommune at bo og arbejde i, at producere kvalitetsfødevarer og at beskytte natur, klima og drikkevand. Og mens mange visioner aldrig formår at løfte sig fra det papir, de er skrevet på, har “Den økologiske kommune” rodfæstet sig i den midtsjællandske muld. Når projektet er lykkedes så godt, som tilfældet er, så skyldes det, at både borgere, landbruget og det øvrige erhvevsliv fra begyndelsen har engageret sig og været med til at drive den økologiske udvikling fremad. Og at man i Lejre Kommune har turde sætte en kurs og holde fast i den.

Lånehøns og nyttehaver drev væksten
Blandt kommunens borgere er der iværksat flere private øko-initiativer bl.a. fødevareforeningen Lejre Økologiske Fødevarefællesskab, en hønseholds-låneordning og økologiske havearrangementer.
Det lokale erhvervsliv har heller ikke været sene til at gribe projektet. Lejre Kommune har i dag det relativt højeste økologiareal i Region Sjælland, og i løbet af projektperioden er der i kommunen åbnet bl.a. en bager, et hønseri, et spisehus og et delikatessemarked – alle med en økologiske profil.

Tidlig involvering
Programleder i Lejre Kommune Tina Unger har netop haft fokus på, hvordan flest mulige i Lejre Kommune involveres i projektet:

“Vi har lagt mange kræfter i at invitere til at “Den økologiske kommune” skulle være en fælles agenda for alle i Lejre Kommune. Jeg er ikke i tvivl om, at tidlig involvering af borgere og erhvervsliv har været helt afgørende for projektets succes.

”Den økologiske tankegang bliver brugt som løftestang for både udvikling og vækst i kommunen. Lejre Kommunes borgmester, Mette Touborg, fortæller: “I Lejre Kommune fandtes et uudnyttet potentiale i at bruge økologi som vækstmotor for en langsigtet udvikling af vores samfund – vi valgte at udnytte potentialet.”

Tydelige resultater
Resultaterne er tydelige. For blot at nævne et par stykker er kommunens samlede fødevareindkøb gået fra at være 17% økologisk ved projektstart til nu at være 59% økologisk. Der er iværksat grøn kompetenceopbygning af kommunens virksomhedskonsulenter, skolelærere og pædagoger tilbydes naturkurser, og flere initiativer omkring omlægning af kommunale arealer til økologisk eller bæredygtig drift er i gang.

Inger Marie Vynne, kommunaldirektør i Lejre Kommune, spiller en væsentlig rolle i forhold til at give de politiske visioner og strategier liv, så de kan mærkes i dagligdagen af borgerne, erhvervslivet og i kommunens administration.

”Det handler om hele tiden at have fokus på muligheder frem for begrænsninger. For at mig at se er ”Den økologiske kommune” et eksempel på, hvordan en ambitiøs politisk vision kan bruges til at styrke en hel organisation i forhold til at blive bedre til tværgående samarbejde og have fokus på et fælles mål. Der findes ikke nogen nemme løsninger, når det handler om at skabe forandring. Det kræver at
man tør engagere sig fuldt og fast i at føre sin vision ud i livet.”

Mød de tre kommunale drivkræfter på Kommunebranding14
På Kommunebranding14 kan du opleve Lejre Kommunes borgmester Mette Touborg i selskab med kommunaldirektør Inger Marie Vynne og programleder Tina Unger. De tre har på hver deres måde bidraget til, at visionen om “Lejre – Den økologiske kommune” har fået liv blandt borgere, erhvervsliv og internt i den kommunale administration.

Back in 2011, The Municipality of Lejre managed to put its vision into words. This enabled a direction for creating a healthy community and environment and a economy with ecology as its main driver. Today, three years after, this great potential has become a reality.

The Municipality of Lejre sat a goal to make the municipality an attractive place to live and work and create an attractive place to produce high quality food products while protecting the nature and evironment. Three years later the Municipality of Lejre has succeeded to establish itself as “The Municipality of Ecology”. The only reason to this success is the high engagement from the citizens, the agriculture and the business community. Thanks to these, The Municipality of Lejre has succeeded in setting a direction and a goal and sticking to this.