Tak for en fantastisk dag på Børsen!

By

Den 11. november dannede den gamle Børsbygning rammen om Stagis’ store konference Kommunebranding14, hvor næsten halvdelen af landets kommuner og en række private organisationer var mødt op til en dag fuld af inspiration. Temaet for konferencen var, hvordan kommuner transformerer deres politiske vision til virkelighed, og vi vil sige stor tak til alle de engagerede og spørgelystne deltagere og veloplagte talere.

KommuneBranding04_638px

Dagens vært Nikolaj Stagis skød dagen i gang med at slå årets tema an og gennemgå programmet. Ligesom sidste år var Dansk Erhverv medarrangør på Kommunebranding14 og lagde smukke lokaler til arrangementet.

Gør dét, I er gode til
Første taler på scenen var Bonholms Regionskommunes borgmester Winni Grosbøll, som fortalte om, hvordan Folkemødet har været med til at redefinere Bornholms brand og skabe stor opmærksomhed om øen. KommuneBranding022_638px

Bornholms Regionskommunes borgmester Winni Grosbøll talte om Folkemødets betydning for Bornholms brand. Og om at gøre dét, man er god til.

Værdien af medieomtaler som følge af Folkemødet er alene i 2014 estimeret til ca. 97 mio. kr. , og det betyder utroligt meget for en lille kommune uden hverken marketingafdeling eller stort budget. Borgmesteren fortalte at medieomtalen giver 37 mio. kr. i direkte omsætning, og dertil kommer, at deltagerne på Folkemødet vender tilbage til Bornholm på andre tidspunkter af året.

Om igangsættelsen af Folkemødet sagde Winni Grosbøll: ”Jeg bad mere om tilgivelse end tilladelse”, men at der har været bred politisk opbakning hele vejen rundt. Hendes budskab var, at det handler om at turde. Og om at gøre dét, man er god til. Som brandingprojekt handler det om at vise, at Bornholm er et sted, hvor der sker noget.

KommuneBranding026_638px
Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talte på Kommunebranding14 om samarbejde på tværs af kommunegrænser og om at bruge innovation som vækstmotor.

Et internationalt perspektiv på place branding
De tre internationale branding-eksperter seniorforsker Erik Braun, professor Gregory Ashworth og senior lektor Mihalis Kavaratzis var fløjet ind for at give hver deres vinkel på, hvordan kommuner og andre organisationer kan arbejde med place branding. Et par af pointerne fra deres indlæg var, at place branding bør integreres i de overordnede kommunale politikker for at skabe resultater, og at branding ikke altid er den rigtige løsning. Nogle gange skal man i stedet for arbejde med at forbedre selve produktet.

KommuneBranding05_638px
Erik Braun, seniorforsker og lektor ved Erasmus University Rotterdam, var første internationale taler, der trådte frem foran forsamlingen på Børsen. Han talte om implementering af place brands. Hovedpointerne var, at branding skal integreres i byens eller kommunens mål, og at den nødvendige politisk engagement og opbakning skal være til stede for, at det kan lykkes.

KommuneBranding018_638px
Professor Gregory Ashworth fra Groningen University fik smilet frem i salen, da han på underholdende vis delte ud af sin ekspertviden om place branding og forklarede hvornår og hvordan, man bør – og måske vigtigst ikke bør – benytte place branding.

KommuneBranding013_638px
Dr. Mihalis Kavaratzis, som er senior lektor ved University of Leicester, gav sin vinkel på, hvorfor place branding ikke bare er markedsføring.

I Lejre er de lykkedes
Omdrejningspunktet for konferencen dette år var, hvordan den politisk vision flyttes ud i kommunen, og Lejre Kommune var derfor inviteret til at komme og dele deres erfaringer. De er et stærkt eksempel på en kommune, der er lykkedes med at flytte sin vision om at blive ”Den økologiske kommune” ud i alle kroge af kommunen. KommuneBranding029_638px

Borgmester Mette Touborg , kommunaldirektør Inger Marie Vynne og programleder Tina Unger var alle tre mødt op på Kommunebranding14 for at give deres erfaringer fra “Den økologiske kommune” videre til andre danske kommuner.

Deres pointe var, at projektet i høj grad er blevet en succes, fordi det er startet op i samarbejde med to stærke aktører – nemlig Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer. Dét har været med til at give projektet legitimitet og opbakning blandt alle partier i kommunalbestyrelsen.

Borgmester Mette Touborg fortalte, at den kommunale administration ikke længere har overblik over, hvor mange økologiske initiativer der skyder op ude i kommunen – et godt tegn på, at borgere og erhvervsliv har taget visionen til sig, og at den leves ude i kommunen. Mette Touborg understregede også, at branding har ikke været et mål i sig selv, men er en afledt positiv effekt.

Branding: Varm luft eller værdi?
Under overskriften ”Varm luft eller værdi” startede dagens vært Nikolaj Stagis sin præsentation med at tale om forskellen mellem marketing og branding. To discipliner der ofte misforstås og bruges som synonymer. Pointen var, at branding i modsætning til markedsføring ikke handler om kortsigtede reklamekampagner med salgsfokus, men om indsatser og mål, der skaber udvikling og værdi på den lange bane.

KommuneBranding030_638px
Er branding varm luft, eller kan det skabe værdi ude i kommunerne? Nikolaj Stagis gav 5 konkrete råd til, hvordan kommunerne skaber et stærkt kommunebrand.

Men hvorfor er branding relevant for landets kommuner? Nikolaj Stagis’ pointe var at branding handler om omdømme, og at det netop er kommunens omdømme, der har betydning for tiltrækning af erhvervsliv og nye borgere. Desuden er et stærkt brand med til at opbygge en fælles selvforståelse og skabe motivation og forandring internt i kommunen.

I sin præsentation gav Nikolaj Stagis 5 gode råd til de forsamlede kommuner om, hvordan man skaber et velfungerende kommunebrand. Overordnet var hans budskab, at første skridt mod et velfungerende kommunebrand er at skabe en vision, som tager udgangspunkt kommunes autentiske styrker – og herefter at følge den op med innovative tiltag. For at projektet skal lykkes er politisk, organisatorisk og folkelig forankring helt afgørende. Og så handler det ikke mindst om, at man ude i kommunerne tør tænke stort og langsigtet.

Arbejdet med bosætning kræver strategisk planlægning
Et spørgsmål, som optager mange danske kommuner, er, hvilke faktorer der spiller ind, når danskerne flytter over kommunegrænserne. Seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (AAU) Helle Nørgaard talte på konferencen for netop at kaste lys over danskernes flyttemotiver og bosætningsmønstre.

KommuneBranding023_638px

Seniorforsker Helle Nørgaard talte om danskernes flyttemotiver, og om nødvendigheden af at kommunerne arbejder strategisk med bosætning.

Både push faktorer som job og bolig og pull faktorer som kultur, natur, netværk m.fl. indvirker på, hvor danskerne flytter hen. Årsagsforklaringerne er komplekse, men ser man på by-til-land-flytninger er naturen et af de vigtigste flyttemotiver. For kommunerne bliver opgaven dels at arbejde målrettet med bosætningsstrategier overfor forskellige målgrupper, om at facilitere et tilflytternetværk, som gør integrationen lettere og om at gøre den nødvendige information lettilgængelig for nyankomne borgere. Det handler altså om at arbejde fokuseret og strategisk med bosætning.

KommuneBranding025_638px

Efter hvert indlæg var der afsat tid til at stille spørgsmål til talerne, og det gav mange gode inputs til dagens tema. Der blev også plads til to mindre øvelser, hvor der var mulighed for networking og at diskutere sine udfordringer med andre kommuner.

Tirpitz-projektet: Fra bunker til BIG
Vardes borgmester Erik Buhl Nielsen og museumsdirektør for Varde Musem Claus K. Jensen var dagens sidste gæster på scenen. Borgmesteren fortalte, om Vardes nyligt gennemførte visionspoces, hvor borgere og kommunale interessente har været inddraget i visionens udformning. Claus K. Jensen gav et indblik i udviklingen og processen omkring fyrtårnsprojektet Museumscenter Blåvand, som oprindeligt startede ud som en god idé med et beskedent budget, men som er endt som et prestigeprojekt tegnet af Bjarke Ingels Group til over 100 mio. kr. Claus K. Jensen fortalte om, hvordan projektet blev ført ud i livet ved at inddrage de rigtige samarbejdspartnere og have mod til at tænke i stor skala.

KommuneBranding08_638px

Claus K. Jensens arbejde med det nye museum i Blåvand er et godt eksempel på, hvordan ildsjæle kan styrke en kommunes brand. 

Se billeder, videoer og slides fra konferencen
I den kommende tid vil der løbende blive lagt billeder og video fra konferencen op her på hjemmesiden og på Facebook. Vi lægger også præsentationer fra dagens talere op på sitet – de første ligger der allerede – så du har mulighed for at få genopfrisket dagens vigtige pointer.

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle deltagere, talere og andre involverede ved Kommunebranding14.

Tak for i år. Vi ses til Kommunebranding15.

MunicipalityBranding14 is finished and we want to say big thanks to all the dedicated and inquisitive participants and enthusiastic speakers. A total of 46 municipalities met for a day of inspiration from three international branding experts, The Minister of Economic Affairs and the Interior Morten Østergaard and the best Danish examples of how a municipality transform their vision to actual results.

The Mayor of Bornholm Regional Municipality Winni Grosbøll talked about how the political festival “Folkemødet” has helped to redefine their brand. One of the Mayors points was to do what you’re good at.

The three international branding experts senior researcher Erik Braun, professor Gregory Ashworth and senior lecturer Mihalis Kavaratzis were flown in to give their perspectives on how municipalities and other organizations can work with place branding. Some of the points from their presentations were to integrate place branding into the overall municipal policies and to always consider whether branding is the right tool. Sometimes it might be a better solution to improve the product itself.

Lejre Municipality is a strong example of a municipality who has succeeded in transforming their political vision to actual change and results. Mayor Mette Touborg, Municipality Director Inger Marie Vynne and program manager Tina Unger were talking at MunicipalityBranding14 to pass on their experiences to other Danish municipalities.

In his presentation Nikolaj Stagis gave 5 advices to the assembled municipalities on how to create a functioning municipal brand. Creating a vision based on authentic strengths is the first step towards a strong brand. The vision must then be followed by innovations and political, organizational and popular support. And lastly, municipalities must think big and long term in order to succeed.

During the next couple of weeks we will regularly post pictures and video from the conference on our website and on Facebook. The presentations from the speakers will also be available on the site – so if you’ve missed any points you have the opportunity to get a brush up.

Thank you for this year. See you at MunicipalityBranding15.