Visionsbog for Varde

By

For et år siden vandt Stagis et udbud om at hjælpe Varde Kommune med at udforme en ny vision. Henover forsommeren tog Stagis’ konsulenter og antropologer af sted til Vardes smukke omgivelser for at observere og dybdeinterviewe. En del af processen var også et inddragende borgermøde.

Arbejdet mundede ud i en vision under overskriften “Varde Kommune – i ét med naturen”. Visionens pejlemærker er udeskoler i verdensklasse; plejecentre, hvor ældre hver dag kommer ud i naturen; børnehaver med dyrehold og et rådhus med egen køkkenhave. Det er også et innovativt fokus på bionisk produktudvikling; biomimetik i arkitektur- og byggeanlæg; udendørs billedkunst og kunstinstallationer og en turistsæson, der strækker sig over hele året.

Just nu er det hele blevet fældet ned på papir. Vardes vision er udkommet på bogform. Du kan se nærmere på den nedenfor.

vardebog-stagis02

Bogen udtrykker i ord og billeder den vision, Stagis har udarbejdet for Varde kommune. Bogen bliver delt ud til medarbejdere i Varde kommune, institutioner, samarbejdspartnere, udviklingsråden, erhvervslivet og andre interessenter.

Bogen har til formål at formidle den nye vision, således at den understøtter formidlingen af et fælles udgangspunkt for den fremtidige udvikling af Varde.

Stagis har drevet processen med at udarbejde ny vision gennem det seneste års tid. Processens sidste punkt er visionsbogen, hvor vi har skrevet tekst og udviklet grafisk design.

vardebog-stagis03